Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Εγχειρίδιο χειρισμού κρίσεων λόγω πολιτικών ΔΝΤ από τη CIA! / Already confirmed: Civil liberties under attack! / Greece's creditors gone completely insane! / How the global financial mafia sucked Greece's blood / ECB's economic hitmen / Η Μέρκελ επιβεβαιώνει τα σχέδια των γραφειοφασιστών! /Greece: the low-noise collapse of an entire country/ How the neoliberal establishment tricked the masses again, this time in France / Ενώ η Γερμανία προετοιμάζεται για τα χειρότερα, η Ελλάδα επιμένει στο ευρώ! / Ένας παγκόσμιος "proxy" πόλεμος κατά της ελευθερίας έχει ξεκινήσει! / In reality, McCarthyism never ended in America / Ο επικεφαλής του "σκιώδους συμβουλίου" της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι η ευρωζώνη είναι μια χρηματοπιστωτική δικτατορία! /With a rising Jeremy Corbyn and a declining Angela Merkel, Brexit has been upgraded to play a much more critical role / Δημοψήφισμα για Grexit: η τελευταία ευκαιρία να σωθεί η Ελλάδα και η τιμή της Αριστεράς / Populism as the new cliche of the elites to stigmatize anyone not aligned with the establishment / Δεν γίνεται έτσι "σύντροφοι" ... / Panama Papers: When mainstream information wears the anti-establishment mask / The Secret Bank Bailout / The head of the ECB “shadow council” confirms that eurozone is a financial dictatorship! / A documentary by Paul Mason about the financial coup in Greece / The ruthless neo-colonialists of 21st century / First cracks to the establishment by the American people / Clinton emails - The race of the Western neo-colonialist vultures over the Libyan corpse / Επιχείρηση Panama Papers: Το κατεστημένο θέλει το μονοπώλιο και στις διαρροές; / Operation "looting of Greece" reaches final stage / Varoufakis describes how Merkel sacrificed Greece to save the Franco-German banks / France officialy enters the neo-Feudal era! / The US establishment just gave its greatest performance so far ... / A significant revelation by WikiLeaks that the media almost ignored / It's official: the US is funding Middle-East jihadists! / Οι αδίστακτοι νεο-αποικιοκράτες του 21ου αιώνα / How to handle political unrest caused by IMF policies! / Πώς το νεοφιλελεύθερο κατεστημένο ξεγέλασε τις μάζες, αυτή τη φορά στη Γαλλία / Οι Γάλλοι νεοαποικιοκράτες επιστρέφουν στην Ελλάδα υπό 'ιδανικές' συνθήκες / Μεγαλώνει ο πανικός της Γουόλ Στριτ μπροστά στην προοπτική των κρυπτονομισμάτων

11 July, 2016

Γαλλία: «επιστροφή» της εργατικής τάξης και υπόδειγμα αγώνα για όλη την Ευρώπη

Η εργατική τάξη και η νεολαία της Γαλλίας έδωσαν τους τελευταίους μήνες μεγάλες μάχες ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Ολάντ που απειλεί με «ξήλωμα» τις εργατικές κατακτήσεις.

Η «επι­στρο­φή» της ερ­γα­τι­κής τάξης, αλλά και του κι­νή­μα­τος της νε­ο­λαί­ας, ήταν εντυ­πω­σια­κή, όπως και η διάρ­κεια, η «αντο­χή» και η αλ­λη­λο­κά­λυ­ψη των κινητοποιή­σε­ων. Το κί­νη­μα αυτό πά­λε­ψε ενά­ντια σε «θεούς και δαί­μο­νες», ανα­κά­λυ­ψε ξανά ή επι­νό­η­σε μορ­φές και με­θό­δους πάλης, πά­λε­ψε ενά­ντια στις ίδιες του τις αδυ­να­μί­ες, κό­ντρα σε άτολ­μες συν­δι­κα­λι­στι­κές ηγε­σί­ες και παρά τις τε­ρά­στιες αδυ­να­μί­ες της γαλ­λι­κής Αρι­στε­ράς, έσπα­σε στην πράξη την κα­τά­στα­ση «έκτα­κτης ανά­γκης», έφερε την κυ­βέρ­νη­ση στα όρια της κα­τάρ­ρευ­σης, έκανε τη φωνή της Λεπέν να σι­γή­σει.

Όχι μόνο είναι ένα ευ­χά­ρι­στο «ξάφ­νια­σμα» που είχε ανά­γκη η γαλ­λι­κή κοι­νω­νία και η γαλ­λι­κή Αρι­στε­ρά ύστε­ρα από με­γά­λη πε­ρί­ο­δο κι­νη­μα­τι­κής «ξη­ρα­σί­ας», αλλά απο­τε­λεί και αγω­νι­στι­κό υπό­δειγ­μα για την Αρι­στε­ρά και τα κι­νή­μα­τα αντί­στα­σης σε όλη την Ευ­ρώ­πη. Υπο­δει­κνύ­ει τη μέ­θο­δο και τον προ­σα­να­το­λι­σμό του αγώνα, αλλά και της πο­λι­τι­κής ατζέ­ντας της Αρι­στε­ράς. Είναι, με­τα­ξύ άλλων, η απά­ντη­ση στο «ερώ­τη­μα» αλλά και ο τρό­πος που μπο­ρεί να «γο­νι­μο­ποι­η­θεί» η λαϊκή ψήφος υπέρ του «-exit» στη Βρε­τα­νία.

Στις 23 και 28 Ιουνίου είχαμε νέες πανεθνικές μέρες κινητοποίησης (την 11η και τη 12η από την αρχή του κινήματος αντίστοιχα) από τα συνδικάτα, με τους διαδηλωτές να φτάνουν τις 200.000. Νέες απεργίες έγιναν από τους εργαζόμενους στην αποκομιδή σκουπιδιών, την ενέργεια και τον Πύργο του Άιφελ. Στις τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης, το 67% συνέχιζε να απορρίπτει κατηγορηματικά το νόμο Ελ-Κομρί και το ξήλωμα του Εργατικού Κώδικα, ενώ το 60% υποστήριζε το κίνημα αντίστασης.

Στις δυο διαδηλώσεις, το κλίμα θύμιζε χούντα. Οι συγκεντρώσεις βρίσκονταν σε ασφυκτικό κλοιό από χιλιάδες αστυνομικούς (σε αριθμούς ρεκόρ), επιτράπηκε μόνο μια μικρή διαδρομή για τη διεξαγωγή πορείας, η αστυνομία μπλόκαρε την κυκλοφορία, απέκλεισε δρόμους και γειτονιές, έκλεισε τα μετρό για να εμποδίσει την πρόσβαση, προχωρούσε σε συνεχείς σωματικούς ελέγχους κι απαγόρευε σε «ύποπτους» διαδηλωτές να προσεγγίσουν. Στις 28/6, στο Παρίσι πραγματοποιούνταν σύσκεψη συνδικαλιστών στο εργατικό κέντρο πριν τη διαδήλωση. Η αστυνομία απέκλεισε το εργατικό κέντρο και τους απαγόρευσε να κινηθούν προς τη διαδήλωση, που κατέληξε σε 81 συλλήψεις.

Ολόκληρο το άρθρο:

No comments:

Post a Comment